Multifunkčné a tenisové ihriská

Multifunkčné a tenisové ihriská

Výstavba tenisových ihrísk s umelým trávnikom je realizovaná na podklade z drveného hutneného kameniva alebo na drenážnom asfalte, bud' bez podložky alebo s pružnou podložkou. Umelá tráva je v konečnej fáze zasypaná kremičitým pieskom.