Mantinelové systémy a ochranné siete

Mantinelový systém pre oplotenie športovísk

Mantinelový systém pre oplotenie športovísk

Použitie a funkcie

Mantinelový systém pre oplotenie športovísk je vysokokvalitný systém pre zabezpečenie a realizáciu športových plôch a športovísk pre multifunkčné využitie pri plnom zabezpečení maximálnej bezpečnosti.

Spoločnosť SPORT SERVICE, s.r.o. vyvinula na základe dlhoročných skúseností univerzálny mantinelový systém, ktorý je dodávaný v nasledujúcom materiálovom zložení:

 • rozmery mantinelovej dosky PP min. výška 1000 mm - dĺžka 2000mm
 • hrúbka mantinelovej dosky PP min. 10 mm
 • hustota mantinelovej dosky min. 90g/cm3
 • pružnosť mantinelovej dosky v ťahu min. 1000 MPa
 • materiál konštrukcie : oceľ pozinkovaná žiarovým zinkovaním, hrúbka pozinku min. 50um
 • nosné stĺpiky - pozinkovaný min. profil 60x2/3mm
 • horizontálne profily min.40x20/30x2/3mm v troch radoch
 • horné madlo - pozinkované komb. s komaxitom s min. šírkou x výškou 70x50mm, predpružený materiál madla a vodiacej lišty pre zabezpečenie tepelnej rozťažnosti materiálu mantinelovej dosky.
 • spoje pozinkovaných súčastí mantinelu musia byť spájané zvarovaním - spájaním v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou, s oprávnením zvárača Z-M1.

Vlastnosti materiálov a oblasť použitia

Použiteľnosť materiálov zabezpečuje svojím materiálovým zložením, konštrukčným riešením a spôsobom kotvenia do spodnej časti stavby všetky požiadavky kladené na multifunkčné športové zariadenie podľa EN 15312.

Materiálové zloženie kovových častí mantinelového systému je oceľový materiál, zinkovaný žiarovým zinkovaním ponorením do roztaveného zinku teploty 445 °C. Táto metóda sa najviac používa pre dlhodobú protikoróznu ochranu. Hrúbka povlaku záleží hlavne od chemického zloženia ocele a aj od dĺžky ponoru do roztaveného zinku všeobecne sa dosahujú vrstvy od 50 μm až do 200 μm záleži však od zloženia materiálu a jeho hrúbky sú prípady kde je to ešte viac. Takto pozinkovaný materiál nie je nutné z hľadiska ochrany pred koróziou dodatočne chrániť inými vrstvami. V prípade potreby je možne na materiál s použitým vhodného základu použiť farbu.

Mantinelové dosky - PP-C-UV sú z dlhodobo tepelne stabilného homopolymeru. Na základe svojho vynikajúceho profilu vlastností - zvlášť čo sa týka vysokej chemickej a koróznej odolnosti - je PP najviac používaným materiálom . Sú vďaka UV stabilizácii predurčené na použitie vo vonkajších podmienkach. ktoré v sebe spájajú vynikajúce vlastnosti, ako sú vysoká pevnosť, tuhosť a stabilizácia proti poveternostným vplyvom, a umožňuje tak použitie vo vonkajších podmienkach. Majú i veľmi dobrú chemickú odolnosť a sú ťažko horľavé. Spolu s kovovou konštrukciou stabilitu, konštrukčnú pevnosť, bezpečnosť a trvácnosť systému v exteriérnych podmienkách. Splnenie požadovaných vlastností od materiálu/ fyzikálne a chemické vlastnosti / potvrdzuje CERTIFIKÁT č. P/00068/110/1/978.

Mantinelový systém - konštrukcia a mantinelové dosky zabezpečuje stav, aby v zmysle EN 15312, voľne vyčnievajúce konce lán alebo špicaté časti a časti s ostrými hranami boli z dostupnej časti zariadenia neprístupné, alebo trvale zakryté. Ochranné madlá po obvode mantinelového systému majú v zmysle normy zaoblenie min. 3 mm. Žiadny otvor v systéme nepredstavuje ohrozenie pre zachytenie hlavy alebo krku, prípadne pri pohybe hlavy alebo pohybe nohami smerom vpred. Celé zariadenie je skonštruované tak aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám. Oplotenie viacúčelového športoviska je opakovane vystavované nárazom lôpt, priamym ranám v blízkosti bránok a nepriamym ranám, pričom po vykonaní skúšok v zmysle EN15312 dodatok F nevykazuje žiadne zlomy ani trvalé deformácie.

Celá konštrukcia a každý nosný diel boli vypočítané a navrhnuté pri zohľadnení kombinácie zaťaženia podľa Dodatku normy B.2. a v zmysle statického posudku vyhovujú požiadavkám kombinácie zaťaženia..

Hliníkový mantinelový systém pre oplotenie športovísk

Hliníkový mantinelový systém pre oplotenie športovísk

Použitie a funkcie

Mantinelový systém pre oplotenie športovísk je vysokokvalitný systém pre zabezpečenie a realizáciu športových plôch a športovísk pre multifunkčné využitie pri plnom zabezpečení maximálnej bezpečnosti. Spoločnosť SPORT SERVICE, s.r.o. vyvinula na základe dlhoročných skúseností univerzálny mantinelový systém, ktorý je dodávaný v nasledujúcom materiálovom zložení:

 • rozmery mantinelovej dosky PP min. výška 900 mm - dĺžka 2000mm
 • hrúbka mantinelovej dosky PP min. 8 mm
 • hustota mantinelovej dosky min. 90g/cm3
 • pružnosť mantinelovej dosky v ťahu min. 1000 MPa
 • materiál konštrukcie : hliníkový profil hr. do 3mm
 • nosné stĺpiky – hliníkový profil 80x80x3mm
 • horizontálne hliníkové profily min.40x40x2mm v dvoch radoch
 • spoje hliníkových súčastí mantinelu spájané spojovacím materiálom odolným voči korózii.

Vlastnosti materiálov a oblasť použitia

Použiteľnosť materiálov zabezpečuje svojím materiálovým zložením, konštrukčným riešením a spôsobom kotvenia do spodnej časti stavby všetky požiadavky kladené na multifunkčné športové zariadenie podľa EN 15312.

Materiálové zloženie kovových častí mantinelového systému
Nosný systém je tvorený vystuženými hliníkovými profilmi o rozmeroch 80x80mm, ktoré zabezpečujú stabilitu systému voči krúteniu a deformáciám. Vodorovné nosníky sú tvorené vystuženým profilom 40x40mm s vodiacim kanálikom na uloženie mantinelových dosák o hrúbke materiálu 8mm.Uvedený systém zabezpečuje pohyblivosť a vymedzenie mantinelových dosiek počas teplotných zmien. Mantinelové dosky sú zvislo vystužené hliníkovým H-profilom. V prípade potreby je možne na materiál s použitým vhodného základu použiť farbu.

Mantinelové dosky - PP-C-UV sú z dlhodobo tepelne stabilného homopolymeru. Na základe svojho vynikajúceho profilu vlastností - zvlášť čo sa týka vysokej chemickej a koróznej odolnosti - je PP najviac používaným materiálom . Sú vďaka UV stabilizácii predurčené na použitie vo vonkajších podmienkach. ktoré v sebe spájajú vynikajúce vlastnosti, ako sú vysoká pevnosť, tuhosť a stabilizácia proti poveternostným vplyvom, a umožňuje tak použitie vo vonkajších podmienkach. Majú i veľmi dobrú chemickú odolnosť a sú ťažko horľavé. Spolu s kovovou konštrukciou stabilitu, konštrukčnú pevnosť, bezpečnosť a trvácnosť systému v exteriérnych podmienkách. Splnenie požadovaných vlastností od materiálu/ fyzikálne a chemické vlastnosti / potvrdzuje CERTIFIKÁT č. P/00068/110/1/978.

Mantinelový systém - konštrukcia a mantinelové dosky zabezpečuje stav, aby v zmysle EN 15312, voľne vyčnievajúce konce lán alebo špicaté časti a časti s ostrými hranami boli z dostupnej časti zariadenia neprístupné, alebo trvale zakryté. Ochranné madlá po obvode mantinelového systému majú v zmysle normy zaoblenie min. 3 mm. Žiadny otvor v systéme nepredstavuje ohrozenie pre zachytenie hlavy alebo krku, prípadne pri pohybe hlavy alebo pohybe nohami smerom vpred. Celé zariadenie je skonštruované tak aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám. Oplotenie viacúčelového športoviska je opakovane vystavované nárazom lôpt, priamym ranám v blízkosti bránok a nepriamym ranám, pričom po vykonaní skúšok v zmysle EN15312 dodatok F nevykazuje žiadne zlomy ani trvalé deformácie.

Celá konštrukcia a každý nosný diel boli vypočítané a navrhnuté pri zohľadnení kombinácie zaťaženia podľa Dodatku normy B.2. a v zmysle statického posúdenia vyhovujú požiadavkám kombinácie zaťaženia až do výšky 5,0m. Pri opakovaných skúškach v zmysle EN 15312, odd.F1 konštrukcia nevykazovala žiadne trvalé deformácie a vyhovuje norme.

Mantinely na hokejbalové ihrisko

Mantinely na hokejbalové ihrisko

1. Vstupné podmienky                                                                                                                                    

a) vykonanie celého predmetu zákazky zodpovedá hokejbalovým pravidlám a štandardom. Prevedenie v stavebných moduloch. Hladký povrch výplní hradenie zo strany hracej plochy

b) termín dodania - 8 týždňov po podpise zmluvy                                                                                                 

c) cena dodávky bez DPH

d) overená funkčnosť a odolnosť použitých materiálov

e) záručné podmienky na dodávku materiálu a práce

f) rozmery štadióna: 24 x 48 m, výška mantinelov 1210 mm vr. madla od betónovej plochy, hrúbka dosiek výplne 8 mm bielej farby, zaoblenia R7m, Okopový pás výšky 150 mm žltej farby. Madlo bielej farby.

g) vstupy na štadión: 2 x vstup na hráčsku lavicu; 2 x vstup na trestnú lavicu; 1 x bránka na techniku

2. Ponuka dodávky                                                                                                                                        

2.1 hradenie vrátane okopovej lišty - ohradenie umiestnené na ploche. Pred začatím výroby bude spracovaná výrobnej dokumentácie. Táto dokumentácia rieši najmä rozmiestnenie kotviacich prvkov a vstupov na hraciu plochu. Táto dokumentácia bude predložená objednávateľovi k odsúhlaseniu.

3. Kotviaci  systém                                                                                                                                          

Kostra hradenia je tvorená profilom Jäckl 40 x 40; 40 x 20.                                                                                              

Stavba je doplnená otvorenými profily zodpovedajúcich rozmerov. Všetky kovové súčasti sú proti korózii chránené žiarovým zinkovaním. Žiarové zinkovanie zaisťuje spoľahlivo dlhodobú protikoróznu ochranu oceľových výrobkov. Oceľové súčasti očistené od hrdze, okují a nečistôt sa ponárajú do roztaveného zinku, kde sa na nich vytvára povlak zliatiny železa a zinku s vrchnou vrstvou čistého zinku. Výsledkom je striebristo šedý povrch, ktorý chráni kov proti korózii spoľahlivo dlhé roky. Kostra hradenie zo strany hracej plochy nesie výplň hradenia a zhora je namontovaná nadstavba so sieťou. Siete sú 2 m vysoké a sú upevnené na oceľových stĺpoch. Tie sú z dôvodu bezpečnosti odsadené od mantinelu cca o 300 mm. Sieť bude na rovinách za bránami a v oblúkoch. Na všetkých voľne prístupných miestach bude mantinel opatrený zábradlím.

Rozmer jednotlivých dielov 3000 x 1210 mm, dvierka 900 mm.                                                                                               

Výplň hradenia - z vnútornej strany. Štandardne používame dosky z vysoko odolného a húževnatého plastu HD-PE bielej farby s UV stabilizáciou. Hradenia je zakončené madlom z plastu bielej farby. Ponuka zahŕňa nasledujúce vstupy na hraciu plochu: vstupné dvierka 4 ks , technická brána 1 ks, ochranný okopový pás. Prevedenie ochranného pásu a ohradenie pre hokejbal určujú pravidlá. Ochranný pás musí tesne priliehať na zaplatenie. Výška pásu (merané od roviny hracej plochy) je 150 mm. V miestach červené, resp. modrých čiar, budú vsadené pruhy červenej, resp. modrej farby z prefarbeného plastu. Naša ponuka zahŕňa dodávku vhodného materiálu a montáž. Používaný plast - vysokomolekulárne polyetylén - vyniká odolnosťou voči opotrebovaniu a je absolútne nenasiakavý. V praxi to znamená, že u tohto materiálu nedôjde k praskaniu v dôsledku nárazov. Naša firma garantuje používaní všetkého materiálu deklarovaných vlastností - používané polyméry sú vyrábané podľa normy ISO / DIS 11542 a dosky podľa normy pre polotovary DIN 16972. Ochranný pás je zložený z pruhov, ktoré sa navzájom spájajú na tupo. Ponuka predpokladá použitie pruhov širokých 150 mm. 

4. Stĺpiky na uchytenie siete a sieť                                                                                                                  

Stĺpiky sú umiestnené na krátkych stranách a v oblúkoch v počte cca 36 kusov. Sieť výšky 2 m  zábradlie V miestach, kde nie je ochranná sieť ani hráčskej alebo trestnej lavice musia byť podľa pravidiel zábradlia. To slúži na zamedzenie kontaktu medzi hráčmi a divákmi.

5. Záruka 

Na dodávku materiálu a prác podľa tejto ponuky poskytujeme záruku v dĺžke 24 mesiacov po odovzdaní diela užívateľmi.


Napíšte nám. Radi zodpovieme na všetky Vaše otázky.

Pripojiť súbor

* - povinné položky