Zvýšenie miestneho rozvoja inováciou konštrukčných prvkov infraštruktúry športového centra

spoločnosť SPORT SERVICE, s.r.o., ako obstrávateľ v zmysle § 8ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyhlasuje súťaž pre špecifikovaný predmet zákazky.


Zoznam noviniek