Zvýšenie miestneho rozvoja inováciou konštrukčných prvkov infraštruktúry športového centra

Výzva na predloženie ponuky
SPORT SERVICE, s.r.o., ako obstrávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Zvýšenie miestneho rozvoja inováciou konštrukčných prvkov infraštruktúry športového centra“

Zoznam článkov

Napíšte nám. Radi zodpovieme na všetky Vaše otázky.

Nezáväzná cenová ponuka ZDARMA